เสน่ห์.. รอยร้าว
The Broken Violin Project

 

เสน่ห์รอยร้าวโครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน โดยครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ และ มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สสส. เพื่อขับเคลื่อนสังคมสะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชน ในรูปแบบการแสดงสดที่สนุกสนานมีสาระ ผสมผสานศิลปะการแสดง ดนตรี และสเก็ตบอร์ด ออกแสดงทัวร์ทั่วประเทศตลอดปี 2563 ร่วมแสดงโดยศิลปินมืออาชีพและเยาวชนที่เคยก้าวพลาด กำกับการแสดงและร่วมแสดงโดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน

 

 A live performance that combines music, art and skateboarding. The show will tour throughout the country.  To benefit society by providing a white space for youth who have made mistakes to express themselves creatively with professional artists. Directed and co-starred by Patravadi Mejudhon, National Artist.

facebook เสน่ห์.. รอยร้าว

 

คอนเสิร์ตออนทัวร์

 

7-9 .. 2563

หัวหินสเก็ตพาร์ค
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
เวลา 17.00 น. – 20.00 น.

 

(ค่าเข้าชมการแสดง บริจาคตามศรัทธา)

 

*** การแสดงเริ่มเวลา 18.00 . หลังจบการแสดง ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับศิลปินนัก
แสดง และ คุณภัทราวดี มีชูธน

Concert on Tour

 

7-9 FEB 2020

at Hua Hin Skate Park
(Patravadi School HuaHin)
5.00 p.m. – 8.00 p.m.

 

(Donation only)

 

The performance starts at 6 pm. A casual seminar will be conducted
by Patravadi Mejudhon after the performance.

For more information

 

Call : 032-827-814 , 091-819-0193
Location : Google Maps

การแสดงรอบที่ 2

 

14-15 ก.พ. 2563

ณ วัดเจ็ดเสมียน-ตลาดเก่า 119 ปี
เจ็ดเสมียน ราชบุรี
17.00 – 20.00 น.

 

(ค่าเข้าชมการแสดง บริจาคตามศรัทธา)

 

หลังจบการแสดง ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินนักแสดง และ คุณภัทราวดี มีชูธน (แนะนำให้เดินทางมาถึงเวลา 17.00 น.จะมีการออกร้านขายของและกิจกรรมอื่นๆ ในตลาดในช่วงงานเทศกาล)